ADINFO BELGIUM, en abrege ADINFO

Btc agra 2021

Conținutul

  btc agra 2021

  FOTO AlexanderStein Agenția Națională de Integritate reamintește celor care lucrează la stat că termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese este de 15 iunie. Cadrul legal privind modalitatea de completare și depunere digitală a declarațiilor de avere și de interese a fost stabilit prin Legea nr. Până la data de 31 decembriepersoanele prevăzute la art.

  btc agra 2021

  Începând cu 01 ianuarietoate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile certificate cu semnătură electronică calificată, exclusiv prin btc pandantiv platformei e-DAI.

  Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în btc agra 2021 fiscal anterior încheiat la 31 decembrie ex.

  btc agra 2021

  Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile prevăzute în anexa 2 din Legea nr. Obligațiile conducătorilor entităților Să desemneze persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, în cazul în care acestea nu au fost desemnate; Să asigure, până la data de 31 decembriecertificate calificate pentru semnătură electronică, pentru fiecare deponent din cadrul entității obligație instituită prin art.

  III din Legea nr.

  btc agra 2021

  Agenția Națională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. Sancțiuni prevăzute de Legea nr.

  Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr.

  btc agra 2021